> > Badania

Badania

Działanie molekuły TIAB


PRZEGLĄD BADANIA: WPŁYW KREMU/SPRAYU Z CZĄSTECZKĄ TIAB NA ZMIANY SKÓRNE ZWIĄZANE Z OTYŁOŚCIĄ: DOŚWIADCZENIE NA GRUPIE 200 PACJENTÓW.

Danila Capoccia, Federica Coccia i Frida Leonetti
Zakład Medycyny Doświadczalnej, Uniwersytet Sapienza w Rzymie 2014

STRESZCZENIE: Publikacja przedstawienie związku między otyłością a zaburzeniami dermatologicznymi oraz ocenę wpływu kremu i sprayu zawierającego kompleks dwutlenku tytanu połączonego kowalencyjnie z jednowartościowym srebrem (TIAB) i dimetykonem. Produkty te stosowane na zmianie skórnej tworzy barierę przeciwdrobnoustrojową, dzięki temu umożliwia lepsze i szybsze gojenie zmian skórnych.

WYNIKI: Badanie obserwacyjne prowadzone na grupie 200 pacjentów z otyłością i (lub) cukrzycą, u których występowały owrzodzenia żylne, obrzęk limfatyczny, przewlekła niewydolność żylna, nadmierne rogowacenie podeszwowe, zapalenie tkanki łącznej, zakażenia skórnym, ropne zapaleniu gruczołów potowych, łuszczyca WNIOSKI U osób leczonych zaobserwowano szybką poprawę skóry bez działań niepożądanych co umożliwiło pacjentom stosowanie leczenia przez cały okres obserwacji. W trakcie leczenia nie stosowano, antybiotyków i/lub innych terapii. Zwrócono uwagę na szybkie leczenie owrzodzeń żylnych.

Pobierz plik .pdf


RAPORT KLINICZNY DOTYCZĄCY WYROBU MEDYCZNEGONA BAZIE NOWOCZESNYCH NANOTECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH DWUTLENEK TYTANU I SREBRA JONOWEGO (TIAB), W POSTACI SUCHEGO SPRAYU

Vulnera, Włoskie Centrum Vulnologii, Turyn, Włochy
R.Cassino, AM.Ippolito, P.Cuffaro

PODSUMOWANIE: 20pacjentów, z różną etiologią owrzodzeń skóry i odleżyn z objawami kolonizacji/infekcji (kryteria Cuttinga i Hardinga) leczono miejscowo sprayem z nanocząsteczkami TIAB bez ogólnej antybiotykoterapii. Wyniki badania potwierdziły wysoka skuteczność sprayu, który był stosowany u pacjentów co 48 godzin. U żadnego z pacjentów nie nastąpiło pogorszenie objawów lub działań niepożądanych.

Pobierz plik .pdf


NOWE ROZWIĄZANIA W PROCESIE LECZENIA RAN – ROLA KOMPLEKSU TIAB W TWORZENIU BARIERY PRZECIWDROBNOUSTROJOWEJ. OPIS PRZYPADKU

STRESZCZENIE: W pracy przedstawiono przypadki krótkiego leczenia kompleksem TIAB trudnych owrzodzeń, odnośnie których – mimo wykorzystania rożnych opatrunków antybakteryjnych – od długiego czasu nie uzyskiwano cech gojenia. Zastosowany produkt pozwolił na pobudzenie procesu gojenia, likwidację stanów zapalnych tkanek oraz stabilizację ziarniny.
Słowa kluczowe: infekcja, owrzodzenie, TIAB

Pobierz plik .pdf