> Ulotka

Ulotka

Argotiab

Kliknij aby zobaczyć

>>AgroTiab-krem-ulotka_09.21

>>ArgoTiab Spray_opis_09.21

 

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. STOSUJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.

Wytwórca: NTC S.r.l.

Wyprodukowano dla: / Podmiot prowadzący reklamę: Hexanova Sp. z o.o., ul. Brukowa 36, 05-092 Łomianki