> > > Argotiab a odlezyny

Argotiab™ a odleżyny

pacjent
spray

 

W prowadzonych obserwacjach klinicznych potwierdzono skuteczność Argotiab™ spray i Argotiab™ krem w procesie leczenia ran odleżynowych. W 2012 roku na zjeździe Europejskiego Towarzystwa Leczenia Ran w Wiedniu (EWMA 2012) przedstawiono doniesienia naukowe gdzie u pacjentów z odleżyną krzyżową i udową lędźwiową oraz owrzodzeniami kończyn dolnych zastosowano spray. Taki zabieg spowodował w 100% przypadków usuniecie czynników zakażenia, które hamowały proces gojenia oraz spowodowało zmniejszenie się rany u każdego z leczonych. Specjaliści podkreślili znaczące przyspieszenie epitalizacji rany (naskórkowanie),bardzo dobrą tolerancję pacjentów na spray i brak bólu przy zmianie opatrunków.

 

Jak stosować spray? →

argotiab