> > Badania

Działanie opatentowanej molekuły TIAB


badania

Poniżej przedstawiamy wyniki badań naukowych, które koncentrowały się na pomiarach skuteczności działania innowacyjnej molekuły TIAB.

Zachęcamy do przeglądania zamieszczonych tu dokumentów w formacie PDF oraz do zapoznawania się ze szczegółowymi informacjami na temat składu i właściwości produktów Argotiab® na naszej stronie internetowej.

Działanie molekuły TIAB


PRZEGLĄD BADANIA: WPŁYW KREMU/SPRAYU Z OPATENTOWANĄ MOLEKUŁĄ TIAB NA ZMIANY SKÓRNE ZWIĄZANE Z OTYŁOŚCIĄ: DOŚWIADCZENIE NA GRUPIE 200 PACJENTÓW.

Danila Capoccia, Federica Coccia i Frida Leonetti
Zakład Medycyny Doświadczalnej, Uniwersytet Sapienza w Rzymie 2014

STRESZCZENIE: Publikacja przedstawienie związku między otyłością a zaburzeniami dermatologicznymi oraz ocenę wpływu kremu i sprayu zawierającego kompleks opatentowanej formy tytanu połączonego kowalencyjnie z jednowartościowym srebrem (TIAB) i dimetykonem. Produkty te stosowane na zmianie skórnej tworzy barierę przeciwdrobnoustrojową, dzięki temu umożliwia lepsze i szybsze gojenie zmian skórnych.

WYNIKI: Badanie obserwacyjne prowadzone na grupie 200 pacjentów z otyłością i (lub) cukrzycą, u których występowały owrzodzenia żylne, obrzęk limfatyczny, przewlekła niewydolność żylna, nadmierne rogowacenie podeszwowe, zapalenie tkanki łącznej, zakażenia skórnym, ropne zapaleniu gruczołów potowych, łuszczyca WNIOSKI U osób leczonych zaobserwowano szybką poprawę skóry bez działań niepożądanych co umożliwiło pacjentom stosowanie leczenia przez cały okres obserwacji. W trakcie leczenia nie stosowano, antybiotyków i/lub innych terapii. Zwrócono uwagę na szybkie leczenie owrzodzeń żylnych.

Pobierz plik .pdf


RAPORT KLINICZNY DOTYCZĄCY WYROBU MEDYCZNEGO NA BAZIE NOWOCZESNYCH NANOTECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH OPATENTOWANĄ MOLEKUŁĄ TIAB, W POSTACI SUCHEGO SPRAYU

Vulnera, Włoskie Centrum Vulnologii, Turyn, Włochy
R.Cassino, AM.Ippolito, P.Cuffaro

PODSUMOWANIE: 20pacjentów, z różną etiologią owrzodzeń skóry i odleżyn z objawami kolonizacji/infekcji (kryteria Cuttinga i Hardinga) leczono miejscowo sprayem z nanocząsteczkami TIAB bez ogólnej antybiotykoterapii. Wyniki badania potwierdziły wysoka skuteczność sprayu, który był stosowany u pacjentów co 48 godzin. U żadnego z pacjentów nie nastąpiło pogorszenie objawów lub działań niepożądanych.

Pobierz plik .pdf


OPATENTOWANA MOLEKUŁĄ TIAB W LECZENIU ZAKAŻEŃ TRUDNO GOJĄCYCH SIĘ RAN

STRESZCZENIE: Medycyna wykorzystuje różne formy srebra głównie ze względu na silne właściwości przeciwdrobnoustrojowe. Badania ostatnich lat doprowadziły do opracowania nowej postaci srebra w formie TIAB [titanum – argentum – benzoicum]- kompleksu, który w swojej strukturze zawiera aktywne jony srebra w połączeniu z opatentowaną formą tytanu odgrywającego rolę nośnika.

Pobierz plik .pdf


TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. STOSUJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.

Wytwórca: NTC S.r.l., Via Luigi Razza, 3, 20124 Mediolan, Włochy

Wyprodukowano dla: / Podmiot prowadzący reklamę: Hexanova Sp. z o.o., ul. Brukowa 36, 05-092 Łomianki

jak działa krem
jak działa spray
nagrody