> > Czym jest tiab

TIAB – co warto wiedzieć?

TIAB– opatentowany kompleks oparty na jonach srebra Ag+związanych kowalencyjnie z cząsteczką tytanu, dzięki ligandom. W tym przypadku ligandy w cząsteczkach tworzą wiązania kowalencyjne pomiędzy atomem centralnym a dwoma lub więcej atomami cząsteczek ligandu. Zaletą takich połączeń jest obecność w związku jedynie srebra w formie jonowej Ag+ i brak możliwości przejścia metalu do formy nieaktywnej, metalicznej Ag0. Taka forma zapewnia trwałość jonów srebra, brak działania drażniącego i silny efekt przeciwdrobnoustrojowy. W tym przypadku ligandy w cząsteczkach tworzą wiązania kowalencyjne pomiędzy atomem centralnym a dwoma lub więcej atomami cząsteczek ligandu. Zaletą takich połączeń jest obecność w związku jedynie srebra nanocząsteczkowego w formie jonowej Ag+ i brak możliwości przejścia metalu do formy nieaktywnej, metalicznej Ag0.

Spray i krem ze srebrem – zalety

Opatentowana forma tytanu stanowi dla pacjentów i lekarzy odpowiedź na pytanie o to, jak leczyć odleżyny oraz jak zagwarantować gojenie bez powikłań.

Zalety opatentowanej formy tytanu:

  • silne działanie bakteriobójcze i wirusobójcze,
  • nanocząsteczki srebra występują wyłącznie w formie jonowej,
  • bezpieczne dla komórek ludzkich,
  • znacznie mniej uczulające,
  • miejscowe działanie związku (struktura ok. 250-300nm),
  • nie obserwowano oporności bakterii na związek.
obraz

Potencjał mikrobiologiczny związku TIAB

Rozwiń by zobaczyć tekst poniżej:

Działanie bakteriobójcze

Wnioski:
Na podstawie walidacji wykorzystanych w teście, stwierdzono, że badana substancja TIAB w zastosowanych warunkach doświadczalnych działa bakteriobójczo na: Pseudomonasaeruginosa, Escherichia coli, Enterococcusfaecalis, Staphylococcusepidermidis, Staphylococcusaureus, Salmonella, Listeria i Legionellapneumophila, w stężeniu 100%, po 5 minutach kontaktu, w obecności albuminy wołowej w końcowym stężeniu równym 0,3%, zgodnie z UNI-EN 13697, grudzień 2001. Uznawano, że badana substancja jest bakteriobójcza w stosunku do szczepów drobnoustrojów, w warunkach Normy Europejskiej, jeśli w stosunku do każdego ze szczepów bakteryjnych, w temperaturze 20° C, po czasie kontaktu 5 minut substancja powodowała co najmniej 104-krotne zmniejszenie żywotności.

Dodatkowe testy potwierdzające działanie na szczepach klinicznych: Gardnerella vaginalis, Gardnerella vaginalis (mertonizadolooporna), Streptococcus agalactiae, Sterptococcus pyogenes, Klebsiella pneumoniae, Neisseria gonorrhoeae

Działanie grzybobójcze

Na podstawie walidacji wykorzystanych w teście, stwierdzono, że badana forma tytanu działa grzybobójczo na Candida albicans w stężeniach 25%, 50% i 80% i na Aspergillus niger w stężeniach 50% i 80% (stężenie 80% okazało się maksymalnym stężeniem możliwym do zbadania), po 15 minutach kontaktu, w obecności albuminy wołowej w końcowym stężeniu równym 0,3%, zgodnie z UNI-EN 1650, październik 2000. Ocena działania grzybobójczego w teście powierzchniowym (UNI-EN 13697, grudzień 2001):Uznawano, że badana substancja jest grzybobójcza, jeśli w temperaturze 20°C, po czasie kontaktu 15 minut logarytm z działania przeciwdrobnoustrojowego w stosunku do szczepów drobnoustrojów był równy co najmniej 3, w warunkach wspomnianej wyżej Normy Europejskiej.

Dodatkowe testy potwierdzające działanie grzybobójczena szczepach klinicznychCandida glabrata

Działanie wirusobójcze

Badanie działania przeciwwirusowego produktu wykazało, że produkt TIAB-Bz wywiera działanie przeciwwirusowe w warunkach bezpośredniego kontaktu z wirusem HSV-1, nawet w warunkach skrajnego rozcieńczenia, przy czasie kontaktu równym 1 godzinę. Przeprowadzone doświadczenia wykazały, że produkt jest zdolny doprowadzić do śmierci prawie wszystkich cząstek wirusa, przy rozcieńczeniu produktu równym około 1:100.

Kompleks srebra TIAB charakteryzuje się skutecznością w stosunku do wielu wirusów: grypy (A1/H1N1), polio, cytomegalii (CMV), ospy, półpaśca, HIV, zapalenia wątroby typu A, B, E, różyczki, adenowirusów, opryszczki (HSV1/2), świnki, enterowirusów, rinowirusów, astrowirusów czy koronawirusów SARS (SARS – ciężki ostry zespół oddechowy, ang. severe acute respiratory syndrome).

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. STOSUJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.

Producent: NTC S.r.l.
Wyprodukowano dla: / Podmiot prowadzący reklamę: Hexanova Sp. z o.o., ul. Brukowa 36, 05-092 Łomianki