Abc pierwszej pomocy – wszystko co musisz wiedzieć

Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc to zbiór działań, które należy podjąć w przypadku nagłego zachorowania lub wypadku. Często okazuje się, że szybka i właściwa reakcja może uratować życie lub zdrowie poszkodowanego.

Dlatego ważne jest, aby każdy znał podstawowe zasady pierwszej pomocy i potrafił je stosować w praktyce. W tym artykule przedstawiamy ABC pierwszej pomocy – wszystko co musisz wiedzieć na ten temat.

 

Pierwsza pomoc w przypadku nieprzytomności

Utrata przytomności może być spowodowana różnymi czynnikami, takimi jak urazy głowy, choroby, wstrząs elektryczny czy zatrucie. W przypadku zauważenia osoby nieprzytomnej należy niezwłocznie wezwać pomoc medyczną, a następnie podjąć działania ratujące życie. Najważniejsze to ustawić poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (na boku, z otwartymi drogami oddechowymi), sprawdzić oddech i puls, a w przypadku braku oddechu rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową.

 

Pierwsza pomoc w przypadku krwotoku

Krwotok może być wynikiem urazu, choroby lub zaburzeń krzepliwości krwi. W przypadku krwotoku należy na początku uspokoić poszkodowanego, a następnie zabezpieczyć miejsce krwawienia. W przypadku małego krwawienia wystarczy nałożyć opatrunek uciskowy, natomiast w przypadku większego krwotoku należy zastosować opaskę uciskową powyżej miejsca krwawienia. Opaska uciskowa nie powinna być zbyt ciasna, aby nie spowodowała pogorszenia krążenia krwi.

 

Pierwsza pomoc

 

Pierwsza pomoc w przypadku zadławienia

Zadławienie może wystąpić, gdy kawałek jedzenia lub inny przedmiot utknie w gardle poszkodowanego i uniemożliwi mu swobodne oddychanie. W przypadku zadławienia należy natychmiast podjąć działania ratujące życie. U osoby dorosłej najlepiej stosować uderzenia pięścią w okolicę między łopatkami lub uciskanie brzucha, a u dzieci stosować uderzenia palcami w plecy. W przypadku niepowodzenia tych działań należy rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową.

 

Pierwsza pomoc w przypadku oparzenia

Oparzenie to uszkodzenie skóry i tkanek podskórnych spowodowane działaniem ciepła, substancji chemicznych, promieniowania czy prądu elektrycznego. W przypadku oparzenia należy umyć miejsce zranienia pod zimną bieżącą wodą przez co najmniej 10-15 minut. Należy również unikać stosowania lodu lub mrożonej wody, ponieważ może to spowodować jeszcze większe uszkodzenie tkanek. Następnie powinno się nałożyć na miejsce oparzenia suchy, luźny opatrunek, aby zabezpieczyć je przed zakażeniem. W przypadku oparzeń powierzchownych wystarczy stosować maści lub żele łagodzące ból i zapobiegające infekcji, natomiast w przypadku oparzeń głębokich lub rozległych konieczna jest opieka medyczna.

 

Pierwsza pomoc w przypadku udaru

Udar mózgu to nagłe zaburzenie krążenia mózgowego, które może spowodować poważne uszkodzenia lub śmierć. W przypadku udaru ważne jest szybkie rozpoznanie objawów i niezwłoczne wezwanie pomocy medycznej. Objawami udaru są: nagła utrata równowagi, zaburzenia mowy i widzenia, osłabienie kończyn, zawroty głowy i nudności. W przypadku udaru należy położyć poszkodowanego w pozycji półsiedzącej, uspokoić go i zabezpieczyć przed urazami. Powinno się również unikać podawania jakiejkolwiek żywności lub napojów, ponieważ mogą one pogorszyć stan poszkodowanego.

 

 

Pierwsza pomoc w przypadku złamań i skręceń

Złamanie lub skręcenie to uraz, który może wystąpić podczas upadku, wypadku lub intensywnego wysiłku fizycznego. W przypadku złamania lub skręcenia należy niezwłocznie zabezpieczyć miejsce urazu, unieruchomić kończynę za pomocą szyny lub chusty trójkątnej oraz zapobiec powstaniu obrzęku poprzez stosowanie zimnych okładów. W przypadku podejrzenia złamania kończyny należy zwrócić szczególną uwagę na puls i czucie w kończynie, a w przypadku braku czucia lub pulsu należy wezwać pomoc medyczną.

Reasumując, pierwsza pomoc to zbiór działań, które należy podjąć w przypadku nagłego zachorowania lub wypadku. Każdy powinien znać podstawowe zasady pierwszej pomocy i potrafić je stosować w praktyce. To bezapelacyjnie kwestia życia i śmierci!